7 lutego 2016 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym spotkali się członkowie Koła PZW. Prezes Przemysław Klarecki przedłożył zebranym sprawozdanie z dzi...

08.02.2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego a Uczniowskim Klubem Sportowym „Gimpas” reprezen...

Biblioteka Publiczna w Pasłęku zaprasza najmłodsze dzieci z rodzicem/opiekunem do Klubu Malucha. Wspólnie będziemy poznawać świat i bawić się przy muzyce. Spotkania w Klubie Malucha odb...

Straż Miejska w Pasłęku przypomina, iż każdy  właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 ...

Poniżej przedstawiamy wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na rok 2016WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2016r. ...