Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku informuje, że w związku z pogorszeniem jakości wody w ujęciu Pasłęk uruchomiono zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę pitną ...

KOMUNIKAT   Przedsiębiorstwo Usług Wodno Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp.  z o.o. informuje, że decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w ...

Burmistrz Pasłęka zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk do napisania i zdeponowania w kapsule czasu listu do przyszłych pokoleń mieszkańców Pasłęka. Listy zostaną zdepono...

W ZWIĄZKU Z DECYZJĄ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ELBLĄGU WS. NIEWŁAŚCIWEJ JAKOŚCI WODY Z UJĘCIA W PASŁĘKU ZAOPATRUJĄCEGO MIASTO PASŁĘK ORAZ OKOLICZNE MIEJSCOWOŚCI INF...

W dniu dzisiejszym tj. 21 września 2017 r. z wizytą do Urzędu Miejskiego w Pasłęku przybyła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogajnach. Uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej pod op...