...

Kino Zamkowe wznawia działalność od 6 czerwca 2020 w nowym reżimie sanitarnym. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi, które znajdują się poniżej.   Regulamin Regulamin ok...

UWAGA: Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r.- zgodn...

Burmistrz Pasłęka zawiadamia, że w dniach od 28 maja 2020 r. do 27 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (sala rycerska) na okres 60 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty...

W dniu 1 czerwca 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca. W serwisie elektronicznym dla rodziców https://rekrutacje.paslek.pl jest możliwość rejestracji wniosków w rekrut...

Podkategorie