Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciep...

Burmistrz Pasłęka oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zapraszają mieszkańców Gminy Pasłęk na spotkanie informacyjne nt. mo...

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy informacje o wynikach wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2018-2023. Informacje będą na bieżąco aktualizowane o kolejne wyniki w...

  07.05.2019, wtorek, 19:00 Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu   Po muzycznej stronie Morza Czerwonego Czytała Krystyna Czubówna – te słowa doskonale znają tysiące...

W dniu 5 kwietnia 2019 roku po otrzymaniu informacji od mieszkańca gminy Pasłęk o znalezieniu nielegalnego wysypiska śmieci przy drodze gminnej Krosno – Sakówko Straż Miejska podję...

Podkategorie