W dniu 15 marca 2017r. rozpoczął się remont chodnika przy ulicy Ogrodowej na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Zwycięstwa. Wykonawcą robót jest Firma TRAKT W. Szyszka z siedzibą w Pasłęku. Zakres prac do wykonania na tym ok. 95 metrowym odcinku obejmuje m.in.: rozebranie zniszczonej nawierzchni chodnika, ułożenie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym: 211,6 m2, wraz z obrzeżami betonowymi. Koszt wykonania robót wyniesie 29.274,00 zł brutto. Termin realizacji określono do dnia 14.04.2017r.