Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 20 marca, 27 marca i 3 kwietnia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 pracownicy Urzędu Skarbowego w Elblągu będą pełnić dyżur podatkowy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku (Sala Rycerska).  
Podczas dyżuru z udziałem pracownika będzie można wypełnić i przesłać PIT do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.


Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2016 r.  i wysłania go drogą elektroniczną należy wcześniej przygotować:
1. numer PESEL (jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem to również PESEL małżonka) lub NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
2. informacje o uzyskanych przychodach PIT-11, PIT-11A, PIT-40, PIT-40A, PIT-8C,
3. kwoty ulg i odliczeń np. zestawienie wydatków rehabilitacyjnych,
4. kwotę przychodu z zeznania za 2015 r., (w przypadku braku informacji o przychodzie - dowód osobisty)
5. numer KRS w przypadku chęci przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.