Wczoraj 19 marca 2017 o godz. 9:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie pszczelarzy z pasłęckiego Koła Bartnik. Przybyłych licznie pszczelarzy (34 członków) oraz gości przywitał Bogdan Kusyk. Wśród gości znaleźli się: Waldemar Badeński, prezes Zarządu Regionalnego Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski.

Tegoroczne spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej części przedstawiono sprawozdanie z działalności koła w ubiegłym roku oraz aktualną sytuacja koła. Obecnie zrzesza ono 50 członków, którzy posiadają łącznie 2500 pni pszczelich. Liczba członków poszerzyła się o młodych pszczelarzy.

Druga części spotkania była okazją do wręczenia nagród oraz podziękowań. Burmistrz Pasłęka podziękował Prezesowi, władzom i wszystkim członkom Koła Bartnik za czynienie dobra. Zaprosił wszystkich pszczelarzy do udziału w obchodach Jubileuszu 720-lecia nadania praw miejskich Pasłękowi oraz w dożynkach powiatowych. Szczególne słowa uznania Burmistrz Pasłęka skierował w stronę Pani Jolanty Pliszki - sołtysa sołectwa Kupin, za działalność społeczną oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez pszczelarzy.

Podziękowania otrzymał Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski za wspieranie działalności koła oraz Henryk Dąbrowski za długoletnią pracę.

Prezes Zarządu Regionalnego Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemar Badeński wręczył członkom koła odznaki honorowe. Złote odznaki otrzymali: Romuald Czajkowski oraz Michał Żuk, srebrne odznaki odebrali: Roman Bucholc, Zdzisław Kupis, Piotr Maciuszonek, Michał Ruczyński, Jan Słota, Zenon Szuba. Natomiast brązowe odznaki otrzymali: Anna Grzegrzółka, Ryszard Krajewski, Jolanta Pliszka, Małgorzata Suwik.

Przedstawione zostały również osoby, które zostały nominowane do odznaczenia nagrodami ustanowionymi przez Polski Związek Pszczelarski za wybitne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. Najwyższe odznaczenie czyli Statuetkę Ks. Dr Jana Dzierżona otrzyma Antoni Pociejewski, natomiast Medale Ks. Dr Jana Dzierżona otrzymają Roman Głuszyk i Piotr Czyszejuk. Odznaczenia te zostaną wręczone nominowanym podczas tegorocznych Targów Pszczelarskich i Tradycyjnej Żywności w Karczowiskach przez Prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego.