W dniu dzisiejszym tj. 9 lutego 2018 roku podpisana została umowa na realizację robót budowlanych związanych z odbudową zniszczonego w wyniku pożaru budynku we wsi Drulity, w którym mieściła się świetlica środowiskowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. Umowa została podpisana w Drulitach w tymczasowym obiekcie świetlicy środowiskowej. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Pasłęka Pan dr Wiesław Śniecikowski, Radny Rady Miejskiej w Pasłęku i zarazem Sołtys sołectwa Drulity Pan Piotr Wojciechowski, administrator Parafii w Drulitach ks. Jacek Dąbrowski, prowadząca Firmę „BOB” Pani Katarzyna Gutkowska, kierownik budowy Pan Mikołaj Kubanek, inspektor nadzoru inwestorskiego Pan inż. Bogusław Kwaśnicki, właściciel lokalu mieszkalnego w odbudowywanym budynku Pani Krystyna Kosowska, kierownik M-GOPS w Pasłęku Pani Agnieszka Pocełujko, kierownik świetlicy środowiskowej w Drulitach Pani Dorota Klarecka, dyrektor ZGKiM w Pasłęku Pan Jarosław Lango oraz licznie przybyli mieszkańcy Drulit, którzy nie kryli swojej radości z rozpoczęcia odbudowy obiektu przedmiotowej świetlicy. Wykonawcą robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest prowadzona przez Panią Katarzynę Gutkowską z Braniewa Firma „BOB”. Zakres robót obejmować będzie odbudowę wszystkich zniszczonych elementów budynku niezbędnych do ponownego funkcjonowania obiektu. Zakres ten obejmuje m.in.:

  1. odtworzenie drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem dachówką ceramiczną i obróbkami blacharskimi dachu i wykonaniem kominów,
  2. remont stropu między piętrami wraz z izolacjami i wykonaniem podłogi,
  3. roboty murarskie i wykończeniowe wewnątrz budynku,
  4. wykonanie i uruchomienie instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania,
  5. wykonanie instalacji elektrycznej, przyłącza energetycznego i instalacji odgromowej.

Koszt  robót zgodnie z umową wyniesie 581.211,32 zł brutto. Termin wykonania prac upływa w dniu 30.07.2018 roku.

 

Źródło:ZGKIM