W dniu dzisiejszym w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a organizacjami wyłonionymi w I edycji konkursu ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Pasłęk na 2018r.

W budżecie Miasta i Gminy Pasłęk zaplanowano na realizację zadań w 2018 roku ogółem środki w wysokości 265.500 zł, (w 2016r. była to kwota 210.000 zł, w 2017r. 244.000 zł). Natomiast umowy podpisane w dniu dzisiejszym to kwota ogółem 215.268 zł.

W ramach konkursu, który rozpoczął się 9 stycznia 2018 roku i zakończył 31 stycznia 2018 roku, o godzinie 15:30, wpłynęło 20 ofert organizacji. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło 1 lutego 2018 roku, natomiast w dniu 7 i 12 lutego 2018 roku nastąpiła ocena formalna i merytoryczna, podczas której odrzucono dwie oferty ze względu na braki formalne nie podlegające uzupełnieniu. Ostatecznie 18 ofert spełniło warunki formalne i zostało poddanych ocenie merytorycznej.

Poniżej prezentujemy zestawienie zadań, które będą realizowane w bieżącym roku:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” „Aktywni we wspólnej Europie” – 6400 zł

 2. Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin” – 24968 zł

 3. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu „Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym ich sterylizacja” – 90000 zł

 4. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska” „Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk pt. Spotkania z historią” – 8000 zł

 5. Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasin „Biało- Czerwona FAMILIADA – Krasin 2018”- 3000 zł

 6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” „Promocja miasta i obszarów wiejskich. XIV Międzynarodowy Zlot Miłośników Aniołów” – 7300 zł

 7. Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Działanie edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk” – 15000 zł

 8. Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Klub seniora” – 5000 zł

 9. Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące „Jutrzenka” „Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych” – 10000 zł

 10. Parafia Greckokatolicka pw. NNMP w Pasłęku „Warsztaty pieśni chóralnej” – 2000 zł

 11. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Pasłęku „X Warsztaty pieśni chóralnej” – 5200 zł

 12. Parafia Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Pasłęku „VI Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”- 17000 zł

 13. Pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury „Dajmy dzieciom uśmiech” – 3250 zł

 14. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku „Zaczytani – integracja dzieci i młodzieży na rzecz rozwoju czytelnictwa w mieście i gminie Pasłęk”- 1750 zł

 15. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu. Koło nr 14 w Pasłęku „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka” – 3000 zł

 16. Stowarzyszenie "Pasłęk Pomagamy" „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk” – 2500 zł

 17. Stowarzyszenie „Źródło Światła” „Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej” – 5900 zł

 18. Stowarzyszenie Kultur Wschodniosłowiańskich im. Św. Cyryla i Metodego „Tradycje i zwyczaje wschodniosłowiańskie” – 5000 zł