Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Pasłęckiej będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym 9 marca 2018 roku dokonała podsumowania swojej działalności za 2017 rok. Zebranie sprawozdawcze zgromadziło dużą ilość strażaków, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego, Komendanta Gminnego OSP Mirosława Czyszejuka. Jednostka w obecnej chwili liczy 39 członków czynnych. Posiada Kobiecą Drużynę Pożarniczą, dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców, jedną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą dziewcząt oraz Orkiestrę Dętą pod batutą Adriana Brackiego.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Druh Deonizy Krasiński dokonał podsumowania działalności straży pożarnej za miniony rok oraz przedstawił plan pracy zarządu na najbliższy rok. Po wysłuchaniu sprawozdań strażacy udzielili absolutorium zarządowi na dotychczasową pracę. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Druh Deonizy Krasiński wręczył zasłużonym strażakom skromne nagrody za zaangażowanie w pracach społecznych.

Burmistrz Pasłęka podziękował strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej za dotychczasową działalność na rzecz lokalnej społeczności. Z tej okazji Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Druh Deonizy Krasiński otrzymał z rąk Burmistrza puchar. Przykładem sprawnej i pełnej poświęcenia działalności w 2017 roku jest m.in. udział OSP w Zielonce Pasłęckiej w 46 akcjach ratowniczo gaśniczych oraz zabezpieczeniu przeciwpożarowym miasta Pasłęk, między innymi druhowie z OSP w Zielonce Pasłęckiej brali udział w działaniach przeciwpowodziowych w miejscowości Stegny i na ulicy Dolnej w Pasłęku w związku z podwyższeniem stanu alarmowego na rzece Elszce i Wąskiej. Burmistrz Pasłęka przedstawił również budżet gminy z przeznaczeniem na działalność wszystkich OSP działających na terenie Gminy Pasłęk. Na rok 2018 r. Rada Miejska w Pasłęku uchwaliła budżet na funkcjonowanie jednostek OSP w wysokości ponad 200 tysięcy złotych.

Korzystając z okazji Mirosław Czyszejuk przypomniał zebranym o obowiązku czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych w mieszkaniach, oraz niebezpieczeństwie wynikającym z pożarów sadzy w kominie.