Pojawiające się na łąkach oraz przydrożnych rowach i miedzach płomienie to oznaka, że rozpoczyna się sezon na wypalanie traw. Okres wiosny to czas w którym wysuszona po zimie roślinność jest doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnym obchodzeniem się z ogniem skutkuje częstymi, niekontrolowanymi pożarami traw.

         Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi lecz także dla przyrody. Dlatego Burmistrz Pasłęka apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Pasłęk o zachowanie rozsądku i przeciwdziałanie tej surowo zabronionej praktyce.

         Wśród społeczności cały czas panuje przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleb. Niestety jest zupełnie odwrotnie. W czasie pożaru zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa gleb, co powoduje szybszą erozję i wyjałowienie. Jednorazowe wypalenie trawy obniża wartość plonów o 5-8% oraz zwiększa się liczba chwastów.

W płomieniach giną mikroorganizmy biorące udział w prawidłowym rozwoju roślin oraz wiele pożytecznych zwierząt, jak np. żaby, jaszczurki, krety, jeże i inne. W sprzyjających warunkach pożar może się bardzo szybko rozprzestrzenić na budynki mieszkalne i gospodarcze, a nawet znajdujące się w pobliżu lasy.

         Paląca się trawa na poboczu drogi lub w przydrożnym rowie stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Kłęby dymu unoszące się nad jezdnią ograniczają widoczność i mogą być przyczyną wypadków drogowych. Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność. Określa to m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

  • 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
  • 131 pkt. 12 stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

Wwypalanie traw wpływa negatywnie na otaczające nas środowisko. Zagraża życiu, zdrowiu ludzi oraz licznym zwierzętom, które zamieszkują wypalane obszary.