W sobotę 14 kwietnia 2018 roku w Starym Polu odbył się Zjazd Sprawozdawczy Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu. Była to okazja do wręczenia wyróżnień zasłużonym pszczelarzom : Statuetka Dzierżona dla pani Kaweckiej z Dzierzgonia, Medal Dzierżona otrzymali Leon Muskus, Marian Kaczmarski i Jan Karlicki. Honorowym Członkiem RZP Elbląg został Bogdan Kusyk, prezes KT Pasłęk. Nagrody książkowe otrzymali prezesi kół terenowych oraz zarząd RZP Elbląg.

Podczas zjazdu były wystąpienia zaproszonych gości : wicewojewody województwa warmińsko-mazurskiego Sławomira Sadowskiego, burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego  oraz prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemara Kudły. Swoje wystąpienie miał prezes RZP Elbląg Waldemar Badeński, który podsumował 2 lata pracy zarządu na rzecz związku i nakreślił plan działania na dalsze lata, ocenił też aktualną sytuację w polskim pszczelarstwie.

W porządku obrad zjazdu były oczywiście sprawozdania z pracy zarządu za okres od ostatniego Walnego Zjazdu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami i delegaci udzielili absolutorium zarządowi RZP Elbląg. Przyjęte zostały uchwały i wnioski.  Nad sprawnym przebiegiem całego zjazdu czuwał kol. Ryszard Mówiński.

informacja nadesłana