Burmistrz Pasłęka informuje, że ogłoszony został ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pasłęk o pow. 0,2323 ha, położonej w Pasłęku przy ulicy Boh. Westerplatte (przy dworcu PKP), z przeznaczeniem na działalność w zakresie świadczenia usług parkingowych i auto-handlu.
 

Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku o godzinie 10:00 w pok. nr 20.

Szczegółowe informacje na temat przetargu umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku w zakładce : "Przetargi".

 

Oprac. Eugeniusz Ośka