12 kwietnia 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej świętował Jubileusz 5 lecia. Na ręce Korownik Alicji Karulewskiej życzenia i gratulacje złożyli Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, wójt Gminy Rychliki Henryk Kiejdo, za pośrednictwem Sekretarz Gminy Godkowo Izabeli Charmuszko życzenia przekazał wójt Gminy Godkowo Andrzej Bondaruk. Gośćmi byli również Kierownik MGOPS w Pasłęku Agnieszka Pocełujko, Kierownik GOPS w Godkowie Małgorzata Hurman, pracownik socjalny Anna Zawilska, sołtys wsi Rzeczna Iwona Raszkiewicz oraz przedstawiciele ŚDS w Przezmarku i ŚDS Z Elbląga ul. Winna.

            Po oficjalnej części dla uczestników ŚDS w Rzecznej i ich gości zorganizowana została zabawa taneczna.

            Przypomnijmy, że ŚDS w Rzecznej jest ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz chorych psychicznie. W ramach proponowanych zajęć organizowane są treningi w szeroko rozumianym usamodzielnieniu. Placówka finansowana jest przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, jest zadaniem zleconym Gminy Pasłęk.