Trwają prace budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku”. Wykonawcą robót jest firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 45 w Pasłęku. W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Lanca (na odcinku 329 m od ul. Kraszewskiego  do skrzyżowania z ul. Czarneckiego i ul. Paderewskiego) jako jezdnia asfaltowa o szerokości 5,50 m z chodnikiem z kostki betonowej po jednej stronie, natomiast w pozostałej części ul. Lanca (215 m) oraz ul. Nowowiejskiego (95 m) i ul. Zawiszy Czarnego (78 m) wykonane zostaną jako ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o szerokości 3,5-4,0 m z utwardzonymi poboczami. W ramach zadania przebudowane zostaną także istniejące zjazdy i dojścia do działek oraz wykonane zostanie przejście z kruszywa od ul. Lanca do ul. Kochanowskiego na odcinku 92,5 m.

Termin zakończenia robót upływa w dniu 30.06.2019r. Koszt ich wykonania wyniesie 1.569.111,00 zł brutto. Warto wspomnieć, że przedmiotowa inwestycja w dniu 7 czerwca br. zostało zakwalifikowane do dofinansowania w kwocie 656 800,00 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Oprac.: P. Klimczak