W dniu dzisiejszym, tj. 12 lutego2019 roku, Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podpisał dwie umowy na realizację zadań publicznych pod tytułem „Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych”.

W ramach umowy zawartej z Klubem Sportowym „Polonia” Pasłęk przeprowadzone zostaną szkolenia i rozgrywki w piłce nożnej juniorów, trampkarzy, młodzików i żaka. W okresie styczeń – październik 2019 zorganizowane zostaną turnieje piłki nożnej o Puchar Burmistrza, Puchar Prezesa Klubu i Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku. KS Polonia jako wsparcie realizacji zadania własnego gminy Pasłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu otrzyma 60 tys. zł.

Szkolny Związek Sportowy w Pasłęku, reprezentowany przez pana Mariusza Ficaka – Prezesa, w ramach podpisanej umowy z Gminą Pasłęk, w okresie od maja do listopada br., przeprowadzi imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, tj. czwórbój i trójbój LA, gimnazjadę w LA, festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, biegi przełajowe szkół podstawowych i Bieg Niepodległości. Koszt zadania wynosi 47 tys. zł, natomiast wsparcie pasłęckiego samorządu wynosi 23 tys. zł.

 

Zobacz załączoną galerię online na:
http://www.paslek.pl/7206-podpisanie-szs#sigProId956fd557bf