×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/umpaslek/domains/umpaslek.pro-linuxpl.com/public_html/images/Remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena dokonczenie etapu IV i czesc etapu III.
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/umpaslek/domains/umpaslek.pro-linuxpl.com/public_html/images/Usuniecie kolizji elektroenergetycznej na skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasleku w zwiazku z planowana budowa ronda.
×

Uwaga

Wystąpił problem z wyrenderowaniem twojej galerii. Upewnij się folder, którego używasz korzystając z znaczników dodatku Simple Image Gallery Pro, istnieje i zawiera ważne pliki obrazów. Dodatek nie mógł zlokalizować folderu: images/Remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena dokonczenie etapu IV i czesc etapu III
Wystąpił problem z wyrenderowaniem twojej galerii. Upewnij się folder, którego używasz korzystając z znaczników dodatku Simple Image Gallery Pro, istnieje i zawiera ważne pliki obrazów. Dodatek nie mógł zlokalizować folderu: images/Usuniecie kolizji elektroenergetycznej na skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasleku w zwiazku z planowana budowa ronda

W dniu 9 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, którzy w dniu 28 sierpnia br. pomyślnie zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną. Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski wręczył akty nadania awansu zawodowego następującym nauczycielom:

 

1)         Monika Kostyra - nauczycielka zatrudniona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej,

2)         Marzena Szczepańska - nauczycielka zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku.

 

Nauczycielki złożyły uroczyste ślubowanie w obecności Burmistrza Pasłęka oraz dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, a następnie odebrały akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Zgodnie z zapisami w ustawie Karta Nauczyciela nauczycielki ślubowały rzetelnie pełnić powinność wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na zakończenie Burmistrz życzył nauczycielom satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.