W dniu 9 września 2019r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Kusy. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Nowych Kus Burmistrz Pasłęka Pan Wiesław Śniecikowski złożył podziękowania za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu środków na realizację zadania Wicewojewodzie Panu Sławomirowi Sadowskiemu oraz Panu Grzegorzowi Kierozalskiemu Dyrektorowi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie. Prace na zadaniu prowadzone były od października 2018r. do 30.08.2019r. Generalnym wykonawcą robót było Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Gdyni, podwykonawcą PUW-K Sp. z o.o. w Pasłęku. Koszt zadania ogółem wyniósł ponad 2 mln 690 tys. zł. Na zadanie uzyskaliśmy z KOWR dofinansowanie w kwocie 1 136 901,00 zł. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną na odcinku ponad 1,9 km w miejscowości Nowe Kusy, kanalizację sanitarną tłoczną o łącznej długości ponad 3,2km, sieć wodociągową o długości ponad 2,5km z Nowych Kus do Krosna, natomiast do pokonania różnicy w terenie i przetłoczenia ścieków wybudowano 4 przepompownie ścieków, w tym 3 w Nowych Kusach i 1 w Krośnie.


Opracowała: Marzena Sidor