W dniu dzisiejszym (12 grudnia 2019 r.) Burmistrz Pasłęka ogłosił I edycję konkursu ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2020.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym – 2020”. Więcej informacji w załączniku poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (www.paslek-um.bip-wm.pl).

Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2020 r. (piątek) o godzinie 15:30.