W załączniku obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego informujące o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko - mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.