W odpowiedzi na prośbę Komitetu ds. ufundowania sztandaru, zamieszczamy apel z prośbą o wsparcie.

 

Wpłaty można dokonać na konto:

bank PEKAO z dopiskiem "Sztandar".
Nr konta 74 1240 5598 1111 0010 9570 0363