Burmistrz Pasłęka, Biblioteka Publiczna w Pasłęku oraz Koło Sybiraków w Pasłęku zapraszają na spotkanie pt. „Wspomnienia wywiezionych na Sybir”, które odbędzie się 25 lutego o godzinie 17 w Izbie Historycznej Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

 

Nocą z 9 na 10 lutego 1940 roku władze sowieckiej Rosji rozpoczęły akcję masowych wywózek ludności, którą określano jako nastawioną antysowiecko: inteligencji, urzędników, nauczycieli, leśników, polskich osadników. W rozpoczętych wtedy masowych wywózkach ludności na Syberię, do Kazachstanu i na Daleki Wschód wywieziono prawie 320 tysięcy osób (w pierwszej wywózce ok. 140 tysięcy. Według szacunków władz RP na emigracji, w wyniku wywózek zorganizowanych w latach 1940–1941 do syberyjskich łagrów trafiło około milion osób cywilnych). Akcje te organizowane m.in. przez NKWD trwały aż do czerwca 1941 roku. W nieludzkich warunkach transportowano wysiedlonych na nieludzką ziemię. W czasie transportu wielu deportowanych umierało z wyczerpania, głodu i zimna, a wielu również straciło życie po dotarciu do punktów wywózki podczas pracy w ciężkich warunkach.

O tych trudnych czasach opowiadać będą pasłęczanie, członkowie Koła Sybiraków w Pasłęku: Weronika Mazur, Włodzimierz Wojczys, Bogdan Daniszkowicz, Alina Jarosz.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

W związku z planowanymi pracami nad wznowieniem funkcjonowania Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej zachęcamy też do przynoszenia i podzielenia się z Biblioteką dokumentami czy zdjęciami związanymi z Pasłękiem.

Piotr Adamczyk

 

Opis do fotografii:

Fot.: IPN. Transport więźniów odkrytymi ciężarówkami po drodze z 
drewnianych okrąglaków w okolicy Kotłasu w lutym 1940 r. Rys. nieznanego 
łagiernika

--