W związku z przypadającymi Świętami Wielkanocnymi odbiór odpadów komunalnych przypadający w dniach od 13.04.2020. r do 17.04.2020 r., będzie przesunięty o jeden dzień i odbędzie się w dniach: od 14.04.2020 r. do 18.04.2020 r.

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.