28 października 2019 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w latach 2019 i 2020 zadania pn. „Usuwanie ...

zadanie: „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku w związku z planowaną budową ronda” W dniu 17 września 2019 r. podp...

W dniu 28 lutego 2019 r. w Olsztynie Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Adamczyk, podpisał umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na ...

Remont ciągu pieszego przy ulicy Westerplatte W dniu 24 lipca 2019 roku odbył się odbiór inwestycji pod nazwą „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte ...

Prowadzone są prace przy budowie placu zabaw BAJKA przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku.Zadanie jest realizacją budżetu obywatelskiego, który uzyskał poparcie 884 ważnych głosó...