W dniu 23.12.2019r. podpisana została umowa na realizację robót na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul.Dworco...

W dniu 23.12.2019r. podpisana została umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Usługowe „Dewaco” W.H. os. Władysława Jagiełły 3a/6, 82-440 Dzierzgoń, na realizację zadania pod nazwą: &rd...

28 października 2019 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w latach 2019 i 2020 zadania pn. „Usuwanie ...

zadanie: „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku w związku z planowaną budową ronda” W dniu 17 września 2019 r. podp...

W dniu 28 lutego 2019 r. w Olsztynie Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bożeny Adamczyk, podpisał umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na ...