W nawiązaniu do apelu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych „Akcja Zima 2018/2019” informujemy, że wła...

„Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny - Leżnica”. W dniu 09-11-2018 został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na...

5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyła się III Pasłęcka Gala Wolontariatu, na którą zaproszeni zostali wolontariusze oraz przedstawiciele stowarzyszeń i...

OGŁOSZENIE o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Informuj...

W dniu 21.09.2018r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, zezwoleniem Nr 672/2018, zezwolił na usunięcie lipydrobnolistnej rosnącej na dziedzińcu prz...

Podkategorie