Zapraszamy młodzież od 12 roku życia do wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych warsztatach tanecznych. Po sukcesie poprzednich edycji wydarzenia, Centrum Tańca Cadmans postanowiło po raz k...

Serdecznie zapraszamy na współorganizowane przez Pasłęcki Ośrodek Kultury warsztaty zimowe 2018 w Centrum Tańca Cadmans – warsztaty gimnastyki artystycznej i tańca wspó...

Biblioteka Publiczna w Pasłęku serdecznie zaprasza na spotkanie z krawcem piszącym książki i pisarzem szyjącym kreacje dla głów państw, premierów, ambasadorów – Janu...

W związku z  art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i § 10 ust. 1-4  rozporządzenia Mini...

Burmistrz Pasłęka na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) zaprasza organ...