Niniejszym informuję, iż na wniosek Burmistrza Pasłęka w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 1530 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się sesja nadzwyc...

Dnia 2 października 2018 r. uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rogajnach wraz z opiekunami udali się do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu. ...

Informacja dotycząca konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na terenie gminy Pasłęk, proj...

„Pasłęckie Barwy Jesieni” to temat przewodni pleneru malarskiego, w którym biorą udział tacy artyści jak: Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowic...

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), został wywieszony wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchom...

Podkategorie