210 uczniów III klas z oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych w Pasłęku w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku będzie pisać egzamin gimnazjalny. W Szkole Podstawowej Nr 1 im....

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruc...

Podpisano umowę na realizację projektu obywatelskiego. W dniu 17 kwietnia 2018r. podpisana została umowa na wykonanie robót związanych z utwardzeniem terenu przy garażach oraz wykonaniu c...

15 kwietnia br. odbyło się po raz drugi w naszym mieście rozpoczęcie sezonu motocyklowego oraz święcenie motocykli przy kościele św Bartłomieja w Pasłęku. W tej ceikawej i widowiskowej impr...

Niniejszym informuję, iż na wniosek Burmistrza Pasłęka w dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 14.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XLIV sesja Rady Miejs...