12 kwietnia 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej świętował Jubileusz 5 lecia. Na ręce Korownik Alicji Karulewskiej życzenia i gratulacje złożyli Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śn...

Burmistrz Pasłęka informuje, że ogłoszony został ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pasłęk o pow. 0,2323 ha, położonej w Pasł...

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Pasłęku odbyła się IV edycja Charytatywnego Turnieju Koszykówki „Świąteczne Granie Ofiarowanie”, której inicjatorem jest Tomasz Iwanic...

W sobotę 14 kwietnia świętowaliśmy 20 lecie Pasłęckiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie oraz otwarcie Akademii Młodego Geniusza. W urczystościach wziął udział Burmistrz Pasłęka, któ...

W sobotę 14 kwietnia 2018 roku w Starym Polu odbył się Zjazd Sprawozdawczy Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu. Była to okazja do wręczenia wyróżnień zasłużonym pszczelarzom :...