W dniu 7 marca 2017r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn.„Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Buczka w Pasłęku”. Oferty należy sk...

6 marca 2017 r. w Pasłęckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty taneczne salsy i bachaty, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zajęcia w rytmie muzyki latynoskiej poprowadziła ...

W dniu 6 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów V Gminnego Etapu Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Ko...

W dniu 6 marca 2017 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku miało miejsce podpisanie umów pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniec...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU 5 stycznia 2017 r. Burmistrz Pasłęka ogłosił I edycję konkursu ofert na zlecenie w 2017 roku zadań organizacjom poz...