Rusza pierwsza edycja Szkoły Menedżerów NGO na Warmii i Mazurach, która skierowana jest przede wszystkim do kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi w regionie. Organizatorem cyklu eduka...

Burmistrz Pasłęka w dniu 22 sierpnia 2011 roku ogłosił kolejną edycję konkursu "Aktywna, piękna i czysta wieś". Celem konkursu jest zaktywizowanie lokalnej społeczności, do podjęcia działa...

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Pasłęku, Starosta Powiatu Elbląskiego i Burmistrz Miasta Pasłęka zapraszają na sympozjum organowe  „Organy mistrza Andreasa Hildebrandta dziedzictw...

W związku z narastającym problemem związanym z wypłatą świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych, Burmistrz Pasłęka zwrócił się z prośbą do Woje...

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów spełniających wymagania formalne ogłoszone w naborze na wolne stanowisko kierownicze dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku. Lista zo...