Z końcem 2011 roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym Rada Miejska w Pasłęku ma obowiązek najpóźniej do końca  października br. dokonać wyboru ławników na kaden...

W dniu 9 czerwca 2011 zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a organizacjami wyłonionymi w konkursie ofert na zlecenie zadań organizacjom pozar...

  W związku z organizacją w Pasłęku VI Ogólnopolskich Biegów Ulicznych – Biegu Filipidesa w dniu 11 czerwca prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w komunikacji samochodo...

W dniu 11.06.2011 r. przy Pasłęckim Ośrodku Kultury o godzinie 10.00 rozpocznie się prezentacja 76 uczestników zgłoszonych do tegorocznego konkursu. Będą to przedstawiciele następujących mie...

Dnia 08 czerwca 2011 Państwo Halina i Wiktor Maciuszonek świętowali 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie na, którym burmistrz Wiesław Śniecikowski odznaczył jubila...