Mając na uwadze problemy mieszkańców osiedla Północ w Pasłęku związane z bardzo złym  stanem technicznym ulic powiatowych na tym osiedlu, złożoną  przez mieszkańców ulic Długiej i A...

W dniu 7 sierpnia 2011 r. swoje 80 urodziny oraz 57 letni staż pracy zawodowej i społecznej obchodził Pan Roman Kaczyk, który od 1955 r. pełni funkcję organisty w kościele w Zielonce Pasłęcki...

Tegoroczne żniwa rozpoczęły się 28 lipca 2011 r zbiorem rzepaku ozimego z powierzchni 1.718 ha. Firma Raiffeisen- elewator zbożowy Pasłęk, w dniu 1 sierpnia rozpoczęła skup rzepaku w cenie...

Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci na cykliczne spotkania pn. „Wakacyjny Miszmasz”w każdy wtorek w godzinach 11.00 – 13.00. W najbliższy wtorek, 9 sierpnia, odbędą się zajęcia ...

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wydania pozwolenia na budowę i ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: Przebudowa koryta rz...