W dniu 26 stycznia 2018 roku w ramach promocji bezpieczeństwa oraz doskonalenia zawodowego strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku, Specjalistycznej Grupa Ratownictwa Wodnego z ...

Rada Nadzorcza PUW-K w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp. z o.o. wyznacza nowy termin naboru kandydatów na stanowisko dyrektora. Szczegóły w poniższym linku: Ogłoszenie o nabor...

28 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się zebranie pszczelarzy pasłęckiego Koła Bartnik. W spotkaniu uczestniczył Pan Waldemar Badeński - Prezes Regionalnego Związku Ps...

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), został wywieszony wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchom...

BURMISTRZ PASŁĘKA   Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministr&oac...