Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe wraz z Gminą Ełk i Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Pojezierze Ełckie” organizuje zimowisko dla 160 dzieci ...

To tytuł kampanii społecznej i porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ...

We wtorek 18 grudnia 2018 w sekcji baletu klasycznego odbyła się Wigilia Taneczna oraz spotkanie ze świętym Mikołajem. Każda z trzech grup przygotowała piękny pokaz taneczny, odbyły się tak...

18 grudnia 2018 r. w gabinecie Burmistrza Pasłęka odbyło się spotkanie Miejsko-Gminnej Rady Sportu w Pasłęku kadencji 2014-2018. Calem spotkania było zaopiniowanie projektu budżetu ...

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega, że na terenie Miasta i Gminy Pasłęk prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i mokr...

Podkategorie