W dniu dzisiejszym podpisano umowę pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka  a Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym MOTO - TRUCK Leszek Chmiel z siedzibą w Kielcach,...

Do 22 sierpnia 2011 r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski do kolejnej edycji Programu „Pegaz 2010”. Realizacja Programu „PEGAZ 2010” odbywa się w następujących trzech obszarac...

Informujemy, iż w roku bieżącym Dożynki Powiatowe odbędą się 17 września w gminie Tolkmicko. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano wiele atrakcji i konkursów skierowanych do mieszkańc...

Urząd Miejski w Pasłęku wychodzi z inicjatywą, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i obowiązków wynikających z posiadania psa lub kota. Zakupionych zostało...

Trwa remont sali widowiskowo-kinowej w Pasłęku. Wykonawcą prac są dwa podmioty: Zakład Usług Budowlanych „MYTYCH” Spółka z o.o., ul.  Żyrardowska 83c, 82-300 Elbląg oraz „STĘPKA i S...

Podkategorie