W dniu dzisiejszym w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy gminą Pasłęk, reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęk...

Informujemy, iż od dnia 14 - 16 marca 2011 r. na Placu Św. Wojciecha w Pasłęku stacjonuje mammobus, w którym możliwe jest wykonanie bezpłatnego badania mammograficznego (kobiety w wieku 50-69 ...

  W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość związana z 50 leciem pożycia małżeńskiego państwa Reginy i Stefana Biernackich. Dostojni jubilaci otrzymali stosowny dyplom oraz zostali  odzna...

                                                                                                    ...

  7 marca 2011 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Mariance odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze. OSP liczy 24 członków czynnych, 11 osobową Młodzieżową Drużynę Pożarn...

Podkategorie