KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY Woda z wodociągu zasilanego z ujęcia znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego AGRO-KWITAJNY w miejscowości SUROWE jest zdatna do spożycia po przegotowa...

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. przeprowadzony zostanie spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wy...

W dniu dzisiejszym podpisano umowę pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka  a Firmą Kaszub – Dariusz Kaszuba z siedzibą w Kiełpino-Leszno przy ul. Rzemieślnicz...

  W dniu 29 czerwca 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyły się ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas ćwiczeń sprawdzono prawidłowość alarmowania o zdarzeniu os...

W dniu 28 czerwca 2011r. o godz. 10:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Czytaj więc...

Podkategorie