Podstrefa Pasłęk wchodząca w skład Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona 7 września 2004 roku. Sam fakt istnienia W-M SSE na terenie miasta Pasłęka ma charakter prestiżowy i stanowi pozytywną wizytówkę gospodarczą gminy.
Włączenie gruntów komunalnych do W-M SSE nie pozbawia gminy możliwości samodzielnego ich sprzedawania w drodze przetargów. Gmina nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń lub strat z tytułu włączenia gruntów do W-M SSE.
Doświadczenie wykazuje, że tereny inwestycyjne włączone do W-M SSE cieszą się większym zainteresowaniem inwestorów niż tereny poza strefą, daje to gminie większą możliwość pozyskania inwestorów.
Podstrefa Pasłęk to trzy kompleksy gruntów o łącznej powierzchni 14,1 ha, w tym:

  • kompleks nr 1 o powierzchni 2,6 ha - położony przy ulicy Kraszewskiego (oczekuje na inwestorów),
  • kompleks nr 2 o powierzchni 4,8 ha – położony przy ulicach Bohaterów Westerplatte – Firmowa (fabryka mebli),
  • kompleks nr 3 o powierzchni 6,7 ha – położony przy ulicy Dworcowej (oczekuje na inwestorów).

Na wyżej wymienionych terenach obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pozwalające na realizację inwestycji przemysłowych.
Wszystkie trzy kompleksy podstrefy Pasłęk posiadają podstawową infrastrukturę techniczną pozwalająca na realizacje inwestycji. Każdego roku tereny podstrefy są dozbrajane w nową infrastrukturę techniczną w celu ich uatrakcyjnienia.

Link-podstrefa Pasłęk: http://www.wmsse.com.pl/index.php/pl/co-oferujemy/podstrefy/podstrefa-pask


Zapraszamy potencjalnych inwestorów miejscowych jak i zewnętrznych do inwestowania na obszarze W-M SSE w Podstrefie Pasłęk.

Kontakt:

Urząd Miejski w Pasłęku:
-Grzegorz Orłowski – kier. Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
telefon: 55 248 20 01 w.60
-Eugeniusz Ośka -podinspektor
telefon: 55 248 20 01 w.61

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Olsztyn
10-061 Olsztyn, ul. Baczewskiego 1
telefon: 89 535 02 41, fax 89 535 90 02