Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku ...

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" www.crep.pl Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa os&...

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Od 1 lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaln...