W dniu 11 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Pasłęku podjęła uchwałę Nr IV/41/14 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Pasłęk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2015. Na Budżet Obywatelski na 2015 r. zostały przeznaczone środki z budżetu gminy w wysokości 300.000 zł, z tego:

  • na projekty zlokalizowane na terenie miasta Pasłęka kwota 187.800 zł,

  • na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich gminy Pasłęk 112.200 zł.

Zgodnie z harmonogramem konsultacji, projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należało składać w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 12 września 2014 r.

Ogółem wpłynęło 14 projektów, z czego 12 spełniało wymogi formalne określone w uchwale Rady Miejskiej.

Głosowanie w konsultacjach społecznych odbyło się w dniach od 24 września do 13 października 2014 r.

Złożono 5.526 kart do głosowania, w tym 4.586 kart ważnych i 940 kart nieważnych z różnych przyczyn. Ogółem na projekty podlegające konsultacjom oddano 4.586 głosów ważnych.

Poniżej zestawienie wszystkich projektów z liczbą oddanych głosów: