Rok 2020 Budżet Obywatelski - 400.000

Projekty Miasto

Lp.

Zgłaszający

Tytuł projektu

Lokalizacja

Kwota

1.

Joanna Kamińska

Budowa wjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pasłęku

Teren Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku

76 500,00

2.

Katarzyna Kujawska

Budowa oświetlenia ulicy gminnej Kolonia Zdroje w Pasłęku

Droga gminna, działka nr 8

- ulica Kolonia Zdroje w Pasłęku

74 300,00

3.

Monika Lewicka

Park rekreacyjno-sportowy „Słoneczny Zakątek”

Działka nr 62/9, 62/8 oraz część działki 62/7 przy ul. Słonecznej w Pasłęku

80 000,00

4

Kamila Zienkiewicz

Wesoła Piaskownica”

Teren Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku

62 785,10

5

Adam Siwiński, Tadeusz Koroś

Remont ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy blokami 8 i 10 przy ulicy Ogrodowej

Pasłęk, ul Ogrodowa - działki nr 331/41 i 331/42

78 934,68

6

Damian Olbryś

Budowa rampy dla skaterów w parku przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku

Park przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku

- działka nr 37

79 988,00

7

Anna Sielawa

Chodnik przy Osiedlu ul. Bohaterów Westerplatte

ul. Bohaterów Westerplatte i 3 Maja 1 w Pasłęku

80 000,00

8

Anna Klimczak

Bezpieczne schody” – przebudowa schodów zewnętrznych

Teren Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pasłęku

80 000,00

 

RAZEM

612 507,78

 

Projekty Obszary wiejskie

Lp.

Zgłaszający

Tytuł projektu

Lokalizacja

Kwota

1.

Anna Jasek

Plac zabaw w Łuksztach

Łukszty -

działka gminna nr 45,

75 000,00

2.

Honorata Danowska

Utwardzenie drogi gminnej wraz z udrożnieniem rowów w Borzynowie

Droga gminna – działka nr 12, obręb Borzynowo

80 000,00

3

Emilia Bednarczyk

Krasin łączy pokolenia” - budowa siłowni i doposażenie placu zabaw

Teren placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krasinie - działka nr 32/1 i 33/1

80 000,00

4

Ewa Drzyzga

Słoneczne wzgórze” - plac rekreacyjno-sportowy

Robity Osada -

działka nr 231

80 000,00

5

Anna Gołębiewska

Chata biesiadna miejscem pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Surowe

Surowe -

działka nr 470/7

80 000,00

6

Zbigniew Cieśla

Baza rekreacyjno-turystyczna w Aniołowie

Aniołowo, działka nr 163

80 000,00

7

Wacław Furtak

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym

Krosno, działka nr 98/2

80 000,00

8

Ilona Buska

Budowa strefy aktywności fizycznej „Przyjedź i ćwicz” oraz miejsc parkingowych

Teren Szkoły Podstawowej w Rogajnach

79 730,20

 

RAZEM

634 730,20

RAZEM (miasto i wieś): 1 247 237,98 zł