Poniżej znajduje się treść uchwały nr IV/41/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Pasłęk konsultacji społecznych w sprawie...