Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 16.09.2017 r. na terenie Gminy Pasłęk (miejscowości wiejskie) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, Przedsiębiorstwo ...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 02 września 2017 r. (sobota) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 26 sierpnia 2017 r. (sobota) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. p...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych odbiór odpadów z nieruchomości, których odbi&...

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) gminy są obowiązane:1) os...