Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. Poz. 2010 z późn. zm.) wprowadziła szereg istotnych zmian, mających bardzo duży...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w związku z wolnym przypadającym 1 i 6 stycznia 2020 r. harmonogram odbioru odpadów komunalnych ulega zmianie. Odbiory odpadów będą przesun...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w związku ze Świętem Bożego Narodzenia harmonogram odbioru odpadów komunalnych ulega zmianie. Odbiory odpadów komunalnych, będą przesuni...

W związku z nadchodzącym Świętem Niepodległości (11 Listopada), następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Odbiór odpadów, będzie przesunięty w nast...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych zmieni się porządek odbioru odpadów. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpad&oac...