19 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych m.in. dla dużych instalacji wiatrowych. "Zdecydo...

Od 2013 do 2019 roku na terenie gminy Pasłęk wydano 17 decyzji środowiskowych na budowę farm fotowoltaicznych o łacznej mocy ok. 27,1 MW planowanych do realizacji na obszarze o łącznej powier...

Urząd Miejski w Pasłęku zaprasza mieszkańców Pasłęka na spotkanie w sprawie gazyfikacji miasta w technologii LNG, które poprowadzą przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownic...

We wtorek 26 listopada 2019 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pasłęka w sprawie gazyfikacji miasta, w trakcie którego reprezentanci Po...

Informujemy, iż Gmina Pasłęk przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego programu priorytetoweg...