Od 2013 do 2019 roku na terenie gminy Pasłęk wydano 17 decyzji środowiskowych na budowę farm fotowoltaicznych o łacznej mocy ok. 27,1 MW planowanych do realizacji na obszarze o łącznej powier...

We wtorek 26 listopada 2019 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pasłęka w sprawie gazyfikacji miasta, w trakcie którego reprezentanci Po...

Informujemy, iż Gmina Pasłęk przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego programu priorytetoweg...

Urząd Miejski w Pasłęku zaprasza mieszkańców Pasłęka na spotkanie w sprawie gazyfikacji miasta w technologii LNG, które poprowadzą przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownic...

W dniu 30 kwietnia zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źróde...