Burmistrz PasłękaGminny Komisarz Spisowyogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Na podstawie art. 2...

Rolnicy rozpoczęli tegoroczne żniwa. Pierwsze kombajny wjechały w pole już 12 lipca 2019 r.W chwili obecnej trudno jest określić przeciętną wydajność zbóż i rzepaku na terenie Gminy ...

Rok 2018 jest bardzo trudny pod względem warunków wegetacji, trudne warunki podczas jesiennych zasiewów i dotkliwa susza w czasie wiosny i lata spowodowały znaczny spadek wydajności z...

Wycinka drzew z gruntów rolnych Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) nie ma obowiązku uzyskania zez...

W związku z apelem Burmistrza Pasłęka z dnia 21 czerwca 2018 roku skierowanym do rolników w sprawie składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowany...