Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy informacje o wynikach wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2010-2014. Informacje będą na bieżąco aktualizowane o kolejne wyniki wyborów, po przeprowadzonych zebraniach wiejskich w sołectwach.

 


15.02.2011 r. - Sołectwo Rogowo

Wybory Sołtysa

Kandydaci na Sołtysa:

1. Barszcz Aleksander - liczba głosów ważnych 14

Wybranym Sołtysem został – Barszcz Aleksander

Rady Sołeckiej nie wybrano.

 


16.02.2011 r. - Sołectwo Rogajny.

 

Wybory Sołtysa

Kandydaci na Sołtysa

 1. Buska Adam – liczba głosów ważnych 22
 2. Pilch Elżbieta – liczba głosów ważnych 16

Wybranym Sołtysem został – Buska Adam

Wybory Rady Sołeckiej

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

 1. Głuszyk Jan – liczba głosów ważnych 35
 2. Kowalczyk Andrzej – liczba głosów ważnych – 32
 3. Kurach Waldemar – liczba głosów ważnych – 25
 4. Młynarczyk Zdzisław – liczba głosów ważnych – 33
 5. Nowacki Krzysztof – liczba głosów ważnych – 29

Rada Sołecka została wybrana w w/w składzie.

 


17.02.2011 r. - Sołectwo Rzeczna

 

Wybory Sołtysa

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Belka Katarzyna – liczba głosów ważnych – 24
 2. Huk Magdalena – liczba głosów ważnych – 22
 3. Pietrzykowski Wiesław – liczba głosów ważnych – 40
 4. Zamłyński Eugeniusz – liczba głosów ważnych – 22

Żaden z kandydatów nie otrzymał ponad połowy ważnie oddanych głosów, w związku z powyższym przeprowadzono kolejne głosowanie z udziałem 2 kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów w pierwszym głosowaniu.

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Belka Katarzyna - liczba głosów ważnych - 40
 2. Pietrzykowski Wiesław - liczba głosów ważnych - 64

Wybranym Sołtysem został – Pietrzykowski Wiesław.

Wybory Rady Sołeckiej

Kandydaci do Rady Sołeckiej :

 1. Belka Katarzyna – liczba głosów ważnych -67
 2. Gaber Danuta – liczba głosów ważnych – 75
 3. Huk Magdalena – liczba głosów ważnych – 69
 4. Zimolzak Jan – liczba głosów ważnych – 74
 5. Żak Stefan – liczba głosów ważnych – 71.

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


18.02.2011 r. - Sołectwo Brzeziny

 

Wybory Sołtysa

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Choma Marzena – liczba głosów ważnych – 17

Wybranym Sołtysem została – Choma Marzena.

Wybory Rady Sołeckiej

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

 1. Pitołaj Dariusz - liczba głosów ważnych – 21
 2. Głuszyk Marzena – liczba głosów ważnych – 20
 3. Kulesza Bartłomiej – liczba głosów ważnych – 19

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.


21.02.2011 r. - Sołectwo Piniewo

 

Wybory Sołtysa

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Bryguła Teresa – liczba głosów ważnych – 15
 2. Młynarski Zbigniew – liczba głosów ważnych 13

Wybranym Sołtysem została – Bryguła Teresa.

Rady Sołeckiej nie wybrano.

 


22.02.2011 r. - Sołectwo Kronin

 

Wybory Sołtysa

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Alina Odżga - liczba głosów ważnych - 17
 2. Jan Sycz - liczba głosów ważnych - 16

Wybranym Sołtysem została - Alina Odżga

Rady Sołeckiej nie wybrano.

 


23.02.2011 r. - Sołectwo Borzynowo

 

Wybory Sołtysa

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Kozłowska Dorota – liczba głosów ważnych – 41

Wybranym Sołtysem została – Kozłowska Dorota.

Wybory Rady Sołeckiej

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

 1. Waluszko Stanisław - liczba głosów ważnych – 41
 2. Kizyk Maria – liczba głosów ważnych – 35
 3. Kizyk Marian – liczba głosów ważnych – 33
 4. Żukowski Krzysztof - liczba głosów ważnych - 14

Rada Sołecka została powołana w składzie:

 1. Waluszko Stanisław
 2. Kizyk Maria
 3. Kizyk Marian

 


24.02.2011 r. - Sołectwo Sałkowice


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 26 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Kosacz Józef – liczba głosów ważnych – 17

Wybranym Sołtysem został – Kosacz Józef.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 26 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Cieśla Iwona - liczba głosów ważnych – 21
 2. Lenart Joanna – liczba głosów ważnych – 18
 3. Protasiuk Renata - liczba głosów ważnych - 17
 4. Sawicka Irena – liczba głosów ważnych – 12
 5. Szczypecki Jarosław - liczba głosów ważnych - 8

Rada Sołecka została powołana w składzie:

 1. Cieśla Iwona
 2. Lenart Joanna
 3. Protasiuk Renata

 


 

25.02.2011 r. - Sołectwo Łukszty


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 61 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Miłkowski Kryspin – liczba głosów ważnych – 49

 2. Pietkiewicz Krzysztof - liczba głosów ważnch - 11
Wybranym Sołtysem został – Miłkowski Kryspin.

Wybory Rady Sołeckiej
W pierwszym głosowaniu udział wzięło 52 osoby

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Lewandowski Lech- liczba głosów ważnych – 23
 2. Majczyna Aneta– liczba głosów ważnych – 39
 3. Pilimon Przemysław - liczba głosów ważnych - 29
 4. Pietkiewicz Wanda – liczba głosów ważnych – 15
 5. Rzymska Katarzyna - liczba głosów ważnych - 23
 6. Stefanowska Łucja - liczba głosów ważnych - 17
 7. Trofimiuk Sawwa - liczba głosów ważnych - 24
 8. Sułkowski Piotr - liczba głosów ważnych - 17
 9. Niźniak Michał - liczba głosów ważnych - 23
Po pierwszym głosowaniu skład Rady Sołeckiej nie został ostatecznie ustalony ponieważ trzech kandydatów usyskało jednakową liczbę głosów, zajmując trzecie miejsce pod względem zdobytych głosów. Przeprowadzono kolejne głosowanie z udziałem w/w kandydatów.

W drugim głosowaniu udział wzięło 45 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Lewandowski Lech- liczba głosów ważnych – 19
 2. Niźniak Michał - liczba głosów ważnych - 22
 3. Rzymska Katarzyna - liczba głosów ważnych - 26
Rada Sołecka została powołana w składzie:
 1. Majczyna Aneta
 2. Pilimon Przemysław
 3. Trofimiuk Sawwa
 4. Rzymska Katarzyna
 5. Niźniak Michał

 


 

25.02.2011 r. - Sołectwo Aniołowo


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 46 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Cieśla Zbigniew – liczba głosów ważnych – 46

Wybranym Sołtysem został – Cieśla Zbigniew.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 46 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Jasek Paweł - liczba głosów ważnych – 43
 2. Łowiecki Antoni – liczba głosów ważnych – 43
 3. Miedziński Henryk - liczba głosów ważnych - 42
 4. Pękała Marzena – liczba głosów ważnych – 41
 5. Szcześniak Henryk - liczba głosów ważnych - 44

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

01.03.2011 r. - Sołectwo Majki


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 25 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Drewnowski Leszek – liczba głosów ważnych – 9

 2. Giers Józef - liczba głosów ważnych - 15
Wybranym Sołtysem został – Giers Józef.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 25 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Drewnowski Leszek - liczba głosów ważnych – 20
 2. Radziejewicz Zuzanna – liczba głosów ważnych – 23
 3. Smolak Piotr - liczba głosów ważnych - 20

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

01.03.2011 r. - Sołectwo Robity

Na zebranie wiejskie zwołane na godzinę 12:00 przybyło 14 osób (poniżej 1/5 upranionych mieszkańców), tym samym zebranie nie było ważne.
W drugim terminie wskazanym zgodnie z zapisami Statutu Sołectwa udział wzięło 14 osób.
Zebranie wiejskie zwołane w drugim terminie dla swojej ważności nie wymaga frekwencji 1/5 mieszkańców Sołectwa.

Wybory Sołtysa

W głosowaniu udział wzięło 14 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Jedlikowski Tadeusz – liczba głosów ważnych – 13

Wybranym Sołtysem został – Jedlikowski Tadeusz.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 14 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Dargiel Danuta - liczba głosów ważnych - 14
 2. Sawicki Edward – liczba głosów ważnych - 14
 3. Zdunek Bożena - liczba głosów ważnych - 14

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

02.03.2011 r. - Sołectwo Nowa Wieś


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 40 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Becmer Piotr – liczba głosów ważnych – 40

Wybranym Sołtysem został – Becmer Piotr.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 40 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Białobrzeski Marcin - liczba głosów ważnych - 34
 2. Bieńskowski Przemysław – liczba głosów ważnych - 17
 3. Krasa Mariusz - liczba głosów ważnych - 32
 4. Proszowska Izabela - liczba głosów ważnych - 18

Rada Sołecka została powołana w składzie:

 1. Białobrzeski Marcin - liczba głosów ważnych - 34
 2. Krasa Mariusz - liczba głosów ważnych - 32
 3. Proszowska Izabela - liczba głosów ważnych - 18

03.03.2011 r. - Sołectwo Kopina

Wybory Sołtysa

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Sawczak Jan - liczba głosów ważnych - 4
 2. Stasiak Wojciech - liczba głosów ważnych - 5

Wybranym Sołtysem został - Stasiak Wojciech

Rady Sołeckiej nie wybrano.

 


7.03.2011 r. - Sołectwo Kupin

Wybory Sołtysa

W głosowaniu udział wzięło 11 osób

Jedynym kandydatem na sołtysa była Pani Jolanta Pliszka, która otrzymała 11 głosów i została ponownie Sołtysem Sołectwa Kupin

Rady Sołeckiej nie wybrano.


10.03.2011 r. - Sołectwo Leszczyna

Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 12 osób

Jedynym kandydatem na sołtysa była Pani Katarzyna Brzozowska, która otrzymała 12 głosów ważnych i została Sołtysem Sołectwa Lesczyna


11.03.2011 r. - Sołectwo Krosno


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 46 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Furtak Wacław – liczba głosów ważnych – 41

Wybranym Sołtysem została – Furtak Wacław.

Wybory Rady Sołeckiej

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Marcinkowska Bożena - liczba głosów ważnych – 29
 2. Jankowski Bolesław – liczba głosów ważnych – 24
 3. Gocał Małgorzata - liczba głosów ważnych - 22
 4. Bednarczyk Paweł - liczba głosów ważnych - 17
 5. Kruk Sławomir - liczba głosów ważnych - 13

Rada Sołecka została powołana w składzie:

 1. Marcinkowska Bożena
 2. Jankowski Bolesław
 3. Gocał Małgorzata

 


 

15.03.2011 r. - Sołectwo Marianka


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 45 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Kapłon Teresa – liczba głosów ważnych – 28

 2. Talarek Teresa - liczba głosów ważnych - 17
Wybranym Sołtysem została – Kapłon Teresa.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 44 osoby

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Przewoźniczuk Roman - liczba głosów ważnych – 39
 2. Golański Jan – liczba głosów ważnych – 33
 3. Mackiewicz Adam - liczba głosów ważnych - 28

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

16.03.2011 r. - Sołectwo Stegny

Wybory Sołtysa

W głosowaniu udział wzięło 47 osób

Jedynym kandydatem na sołtysa była Pani Wanda Krygier, która otrzymała 41 głosów i została ponownie Sołtysem Sołectwa Stegny.

Rady Sołeckiej nie wybrano.

 


 

17.03.2011 r. - Sołectwo Bądy

Wybory Sołtysa

W głosowaniu udział wzięło 7 osób

Jedynym kandydatem na sołtysa był Pan Ryszard Trusiło, który otrzymał 7 głosów i został Sołtysem Sołectwa Bądy.

Rady Sołeckiej nie wybrano.

 


 

22.03.2011 r. - Sołectwo Gołąbki


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 36 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Wolfram Małgorzata – liczba głosów ważnych – 21

 2. Zbróg Irena - liczba głosów ważnych - 12
Wybranym Sołtysem została – Wolfram Małgorzata.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 32 osoby

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Niwińska Aleksandra - liczba głosów ważnych – 24
 2. Rybak Jan – liczba głosów ważnych – 26
 3. Zbróg Irena - liczba głosów ważnych - 28

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

24.03.2011 r. - Sołectwo Anglity


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 11 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Czerniak Stefan – liczba głosów ważnych – 10

Wybranym Sołtysem został – Czerniak Stefan.
Rady Sołeckiej nie wybrano.

24.03.2011 r. - Sołectwo Sakówko


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 42 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Korzeniewska Zofia – liczba głosów ważnych – 4

 2. Machul Tadeusz - liczba głosów ważnych - 15
 3. Szydlik Antoni - liczba głosów ważnych - 18
Żaden z kandydatów nie otrzymał ponad połowy ważnie oddanych głosów, w związku z powyższym przeprowadzono kolejne głosowanie z udziałem 2 kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów w pierwszym głosowaniu.

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Machul Tadeusz - liczba głosów ważnych - 25
 2. Szydlik Antoni - liczba głosów ważnych - 17

Wybranym Sołtysem został – Machul Tadeusz.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 42 osoby

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Jakóbowski Wiesław - liczba głosów ważnych – 34
 2. Jarka Janusz – liczba głosów ważnych – 34
 3. Korzeniewska Zofia - liczba głosów ważnych - 34

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

25.03.2011 r. - Sołectwo Dargowo


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 31 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Papiernik Józef – liczba głosów ważnych – 31

Wybranym Sołtysem został – Papiernik Józef.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 31 osoby

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Nowicki Marcin - liczba głosów ważnych – 28
 2. Strzałkowski Andrzej – liczba głosów ważnych – 25
 3. Gniado Stanisław - liczba głosów ważnych - 23

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

28.03.2011 r. - Sołectwo Nowe Kusy


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 55 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Wiśniewski Stanisław – liczba głosów ważnych – 52

Wybranym Sołtysem został – Wiśniewski Stanisław.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 55 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Czech Alina - liczba głosów ważnych – 53
 2. Skowrońska Teresa– liczba głosów ważnych – 43
 3. Słowiński Krzysztof - liczba głosów ważnych - 47

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

29.03.2011 r. - Sołectwo Kwitajny


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 49 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Stanisławska Małgorzata  – liczba głosów ważnych – 36

Wybranym Sołtysem została – Stanisławska Małgorzata.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 49 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Sławomir Duch - liczba głosów ważnych – 36
 2. Władysław Guzowski– liczba głosów ważnych – 27
 3. Wiesława Frel - liczba głosów ważnych - 23
 4. Wiatr Ewa - liczba głosów ważnych - 19

Rada Sołecka została powołana w składzie:

 1. Sławomir Duch
 2. Władysław Guzowski
 3. Wiesława Frel

 


 

04.04.2011 r. - Sołectwo Marzewo


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 68 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Baranek Karolina  – liczba głosów ważnych – 11

 2. Brodnicka Julia – liczba głosów ważnych – 4
 3. Stabrowski Witold  – liczba głosów ważnych – 52
Wybranym Sołtysem został – Stabrowski Witold.

Rady Sołeckiej nie wybrano.

 


 

05.04.2011 r. - Sołectwo Zielony Grąd


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 24 osoby

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Andrzejewski Roman  – liczba głosów ważnych – 18

 2. Przygoda  Anna – liczba głosów ważnych – 4
Wybranym Sołtysem został – Andrzejewski Roman.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 25 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Macko Monika - liczba głosów ważnych – 21
 2. Nizio Ewa– liczba głosów ważnych – 20
 3. Przygoda Wiesława - liczba głosów ważnych - 6
 4. Stefański Marek - liczba głosów ważnych - 22

Rada Sołecka została powołana w składzie:

 1. Stefański Marek
 2. Macko Monika
 3. Nizio Ewa

 


 

 

05.04.2011 r. - Sołectwo Rydzówka


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 37 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Bidzińska Agnieszka  – liczba głosów ważnych – 3

 2. Tararuj Eliza – liczba głosów ważnych – 32
Wybranym Sołtysem została – Tararuj Eliza.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 37 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Nowakowski Bogdan - liczba głosów ważnych – 32
 2. Kuchta Katarzyna – liczba głosów ważnych – 32
 3. Czarnecki Wacław - liczba głosów ważnych - 31

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

06.04.2011 r. - Sołectwo Rzędy


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 28 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Sarnowska Agnieszka  – liczba głosów ważnych – 9

 2. Wiżyń Aneta - liczba głosów ważnych - 12
 3. Zdunek Danuta – liczba głosów ważnych – 7

Żaden z kandydatów nie otrzymał ponad połowy ważnie oddanych głosów, w związku z powyższym przeprowadzono kolejne głosowanie z udziałem 2 kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów w pierwszym głosowaniu.

Kandydaci na Sołtysa:

 1. Wiżyń Aneta - liczba głosów ważnych - 17
 2. Sarnowska Agnieszka - liczba głosów ważnych - 11
Wybranym Sołtysem została – Wiżyń Aneta.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 28 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Kurach Zofia - liczba głosów ważnych – 23
 2. Możdżonek Helena – liczba głosów ważnych – 23
 3. Pawłowski Piotr - liczba głosów ważnych - 20
 4. Sarnowska Agnieszka - liczba głosów ważnych - 18
 5. Zdunek Danuta - liczba głosów ważnych - 23

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.

 


 

07.04.2011 r. - Sołectwo Gulbity


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 8 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Juchniewicz Mariusz  – liczba głosów ważnych – 8

Wybranym Sołtysem został – Juchniewicz Mariusz.

Rady Sołeckiej nie wybrano.


07.04.2011 r. - Sołectwo Drulity


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 39 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Wojciechowski Piotr  – liczba głosów ważnych – 38

Wybranym Sołtysem został – Wojciechowski Piotr.

Rady Sołeckiej nie wybrano.

11.04.2011 r. - Sołectwo Awajki


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 7 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Moskwa Barbara  – liczba głosów ważnych – 7

Wybranym Sołtysem została – Moskwa Barbara.

Rady Sołeckiej nie wybrano.

14.04.2011 r. - Sołectwo Zielonka Pasłęcka


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 97 osób

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Krasińska Krystyna  – liczba głosów ważnych – 87

Wybranym Sołtysem została – Krasińska Krystyna.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 66 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Danilewicz Witold - liczba głosów ważnych – 52
 2. Elgert Małgorzata – liczba głosów ważnych – 48
 3. Leśniewicz Małgorzata - liczba głosów ważnych - 15
 4. Pawłowicz Wiesław - liczba głosów ważnych - 14
 5. Sienkiewicz Krystyna - liczba głosów ważnych - 50
 6. Wilczewski Ryszard - liczba głosów ważnych - 12

Rada Sołecka została powołana w składzie:

 1. Danilewicz Witold
 2. Sienkiewicz Krystyna
 3. Elgert Małgorzata

28.04.2011 r. - Sołectwo Surowe


Wybory Sołtysa
W głosowaniu udział wzięło 53 osoby

Kandydaci na Sołtysa:
 1. Kowalski Daniel  – liczba głosów ważnych – 40

Wybranym Sołtysem został – Kowalski Daniel.

Wybory Rady Sołeckiej
W głosowaniu udział wzięło 30 osób

Kandydaci do Rady Sołeckiej:
 1. Domańska Grażyna - liczba głosów ważnych – 30
 2. Matyja Irena - liczba głosów ważnych – 30
 3. Tomaszewska Gabriela - liczba głosów ważnych – 30
 4. Owsianik Feliks - liczba głosów ważnych – 30
 5. Święcka Irena - liczba głosów ważnych – 30

Rada Sołecka została powołana w w/w składzie.