foto_0010Zorganizowane w dniu 20 stycznia w Urzędzie Miejskim w Pasłęku spotkanie poświęcone tematyce nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim blisko czterdziestu przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z terenu powiatu elbląskiego i braniewskiego, straży gminnych/miejskich, policji i kół łowieckich.  
Spotkanie prowadziła Pani Katarzyna Śliwa-Łobacz, asystent Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Pawła Suskiego.


W spotkaniu poruszono następującą tematykę:

  • przepisy regulujące odbiór zwierząt w przypadkach zagrożenia ich życia lub zdrowia,
  • ograniczenia dotyczące obrotu zwierzętami domowymi,
  • opieka gmin nad bezdomnymi zwierzętami,
  • obowiązki dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich,
  • kary za znęcanie się nad zwierzętami.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Pasłęka oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w Pasłęku.

foto_0001
foto_0001 foto_0001
foto_0003
foto_0003 foto_0003
foto_0004
foto_0004 foto_0004
foto_0006
foto_0006 foto_0006
foto_0007
foto_0007 foto_0007
foto_0008
foto_0008 foto_0008
foto_0009
foto_0009 foto_0009
foto_0010
foto_0010 foto_0010