Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej  Filia w Pasłęku  informuje, że prowadzi nabór uczestniczek do „Grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie”. W ramach zajęć w grupie przewidujemy spotkania ze specjalistami z dziedziny: prawa, psychologii, terapii, mediacji, kuratorem zawodowym, policjantem, stylistą - wizażystą, oraz z osobą, która doświadczyła przemocy w rodzinie. Zajęcia są bezpłatne, a nadto finansujemy zwrot kosztów dojazdu, oraz w uzasadnionych przypadkach zakup żywności dla uczestniczek.

Nabór uczestniczek odbywa się droga telefoniczną 692 826 058, bądź też osobiście w siedzibie Filii przy Pl. Grunwaldzkim 8/1 (w dniach i godzinach pracy Filii).