Nabór uczestniczek odbywa się droga telefoniczną 692 826 058, bądź też osobiście w siedzibie Filii przy Pl. Grunwaldzkim 8/1 (w dniach i godzinach pracy Filii).