Nabór wniosków do projektu zostanie dokonany na podstawie złożonego wniosku kwalifikacyjnego wraz z załącznikami do Biura Projektu lub Biur Rekrutacyjno Konsultacyjnych.
Informacje o Projekcie dostępne będą na stronie internetowej www.dotacje.screp.pl  a także w Biurze Projektu i Punktach Informacyjnych oraz w Biurach Rekrutacyjno Konsultacyjnych wskazanych w regulaminie projektu (§1 pkt 4), pod numerami telefonów:

Pasłęk - (55) 248-10-91 (wew. 24, 15),

Elbląg – 885-051-505,

BRK - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu (55) 237-67-00,

BRK - Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie (55) 644- 32- 22 oraz na materiałach promocyjno – informacyjnych Beneficjenta.

 

IMG 0298