KANDYDACI NA RADNYCH do RADY MIEJSKIEJ
w PASŁĘKU KADENCJI 2006 – 2010
(z prawej strony liczba oddanych głosów na każdego z kandydatów)

Wyniki głosowania w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Pasłęku.

Lista Nr 7 – KW SAMOOBRONA RP - 146 (głosów)

 1. Białogrzywa Marzena - 43

 2. Drewnowski Henryk - 32

 3. Zieliński Mirosław Zbigniew - 11

 4. Rogulska Iwona Małgorzata - 7

 5. Maly Adam - 3

 6. Urbanowicz Krystyna - 8

 7. Smołko Mieczysław - 11

 8. Rzeczycka Teresa Bożena - 7

 9. Piróg Roman Czesław - 11

 10. Maciszak Marek - 13

Lista Nr 19 – KW “PASŁĘCZANIE” – 1571 (głosów)

 1. Paździor Stanisław - 188

 2. Skalij Edward - 386

 3. Śniecikowski Wiesław Grzegorz - 293

 4. Matuszczak Marian - 129

 5. Wielgosz Waldemar Janusz - 85

 6. Ficak Mariusz - 94

 7. Wargocka Sylwina Sabina - 69

 8. Tyliński Jan Piotr - 144

 9. Topczewski Stanisław - 48

 10. Tomaszewski Tomasz - 66

 11. Moraweki Krzysztof Leszek - 43

 12. Lewdorowicz Jacek - 26

Lista Nr 20 – KWW NOWOCZESNY PASŁĘK– 388 (głosów)

 1. Ferek Mariusz Bronisław - 210

 2. Chodnikiewicz Adam - 115

 3. Daszkiewicz Grzegorz - 23

 4. Juran Janusz - 31

 5. Gilarski Bolesław - 9

Lista Nr 21 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE - 340 (głosów)

 1. Łukaszuk Grzegorz Longin - 19

 2. Luchowski Józef - 51

 3. Bania Szczepan Wojciech - 41

 4. Piróg Marek - 35

 5. Lewandowska Teresa - 21

 6. Baranowska Agnieszka - 9

 7. Cybulska Emilia - 17

 8. Ostrowski Andrzej - 11

 9. Wierciński Michał Marian - 41

 10. Lachowicz Lech Eugeniusz - 33

 11. Kołkowski Grzegorz - 11

 12. Pisemski Mirosław - 4

 13. Rogalski Mirosław Eugeniusz - 7

 14. Ogórek Wiesław Jan - 21

 15. Oleszkiewicz Tadeusz Antoni - 2

 16. Stelmaczonek Regina Wiktoria - 17

Lista Nr 22 – KWW MŁODYCH - 96 (głosów)

 1. Słodkowski Paweł - 16

 2. Kliniewski Jarosław - 17

 3. Włoczewski Maciej - 17

 4. Słodkowska Magdalena - 7

 5. Słodkowski Piotr - 4

 6. Kliniewska Iwona Ewa - 9

 7. Forysiak Anna Małgorzata - 3

 8. Olszewski Piotr Adrian - 23

Wyniki głosowania w okręgu wyborczym Nr 2 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Pasłęku.

Lista Nr 7 – KW SAMOOBRONA RP - 224 (głosów)

 1. Kopański Krzysztof - 99

 2. Sękowska Krystyna Henryka - 7

 3. Kilian Henryk Wiesław - 91

 4. Nowicka Grażyna - 13

 5. Szuciaków Dorota Justyna - 7

 6. Lieder Anna - 7

Lista Nr 19 – KW “PASŁĘCZANIE’’ -704 (głosów)

 1. Jasiukiewicz Jarosław - 148

 2. Szelagiewicz Bogusław - 55

 3. Rapacka Janina - 193

 4. Hryniewicz Michał - 55

 5. Kałuski Franciszek Damazy - 15

 6. Świderski Jan Piotr - 128

 7. Rzeszotarski Tomasz - 3

 8. Chomnicki Paweł Maria - 107

Lista Nr 20 – KWW NOWOCZESNY PASŁĘK – 212 (głosów)

 1. Kulpiński Józef - 58

 2. Grzanka Jarosław - 42

 3. Wiśniewska Wiesława - 23

 4. Pszczółkowska Agnieszka - 19

 5. Pańczuk Stanisława - 70

Lista Nr 21 – KWW POROZUMIENIE SAMORZADOWO-LUDOWE- 245 (głosów)

 1. Kowal Marek - 33

 2. Stolarowicz Kazimierz - 85

 3. Niksa Dariusz Zbigniew - 10

 4. Staszewska Wanda - 19

 5. Lewiecka Regina - 7

 6. Banaszek Kazimierz - 8

 7. Soniak Władysław - 17

 8. Tucki Eugeniusz - 36

 9. Cyrankiewicz Hanna Bożena - 14

 10. Myszko Henryk - 16

Wyniki głosowania w okręgu wyborczym Nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Pasłęku.

Lista Nr 7 – KW SAMOOBRONA RP - 395 (głosów)

 1. Jedlikowski Tadeusz Andrzej - 64

 2. Litwin Alicja Maria - 136

 3. Latuszek Zbigniew - 35

 4. Golański Jan - 8

 5. Żubertowska Ewa - 22

 6. Młynarczyk Zdzisław Jan - 57

 7. Lieder Jarosław - 14

 8. Penkala Adam Jerzy - 29

 9. Majczyna Sławomir - 30

Lista Nr 19 – KW “PASŁĘCZANIE” - 975 (głosów)

 1. Wojciechowski Piotr - 173

 2. Wołoszyński Janusz - 87

 3. Żukowski Henryk Antoni - 222

 4. Piotrowski Henryk Józef - 93

 5. Kaczmarczyk Bożena Barbara - 86

 6. Łachmański Marek - 99

 7. Semkiw Bogdan - 33

 8. Włodarczyk Mariusz - 50

 9. Łuciw Michał - 42

 10. Kozłowska Dorota Katarzyna - 55

 11. Kozak Rajmund - 35

Lista Nr 20 – KWW NOWOCZESNY PASŁĘK – 309 (głosów)

 1. Cieśla Zbigniew - 127 

 2. Wolfram Małgorzata Zofia - 28

 3. Głuszyk Jan - 42

 4. Być Stefan - 22

 5. Grodź Walerian - 13

 6. Kaliszczak Jan Henryk - 20

 7. Pierszchała Katarzyna - 30

 8. Poniewierska Karolina Maria - 27

Lista Nr 21 – KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE – 375 (głosów)

 1. Stando Stefan - 56

 2. Stabrowski Witold - 37

 3. Siwińska Mirosława - 20

 4. Krygier Wanda - 39

 5. Furtak Danuta - 43

 6. Buska Adam Henryk - 21

 7. Sułkowski Grzegorz - 22

 8. Choma Marzena Anna - 47

 9. Łowiecki Kazimierz - 18

 10. Harhaj Alina - 28

 11. Czarnecki Wacław - 14

 12. Klekotka Władysław - 1

 13. Paluch Dariusz - 1

 14. Kowzan Andrzej Tomasz - 3

 15. Kochanowski Wojciech - 17

 16. Korzeniewska Barbara - 8

 

Do Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006 – 2010 zostali wybrani:

Okręg Nr 1

 1. Ferek Mariusz Bronisław z listy nr 20 KWW NOWOCZESNY PASŁĘK
 2. Ficak Mariusz z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 3. Luchowski Józef z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE
 4. Matuszczak Marian z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 5. Paździor Stanisław z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 6. Skalij Edward z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 7. Tyliński Piotr z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 8. Wielgosz Waldemar Janusz z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE ”w związku z zrzeczeniem się mandatu przez Wiesława Śniecikowskiego

Okręg Nr 2

 1. Jasiukiewicz Jarosław z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 2. Kopański Krzysztof z listy nr 7 KW SAMOOBRONA RP  
 3. Rapacka Janina z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 4. Stolarowicz Kazimierz z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE
 5. Świderski Jan Piotr z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”

Okręg Nr 3

 1. Cieśla Zbigniew z listy nr 20 KWW NOWOCZESNY PASŁĘK
 2. Jedlikowski Tadeusz Andrzej z listy nr 7 KW SAMOOBRONA RP
 3. Litwin Alicja Maria z listy nr 7 KW SAMOOBRONA RP
 4. Łachmański Marek z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 5. Piotrowski Henryk Józef z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 6. Stando Stefan z listy nr 21 KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE
 7. Wojciechowski Piotr z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”
 8. Żukowski Henryk Antoni z listy nr 19 KW “PASŁĘCZANIE”