Poniżej znajdą Państwo skan zawiadomienia Burmistrza Pasłęka o zakończeniu zbierania materiału dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsię...

Poniżej zamieszczono skan obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ws. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Farm...

Poniżej znajdą Państwo skan obwieszczenia Burmistrza Pasłęka o przyjęciu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy elektrowni wiatrowych "Stegny".   Obwiesz...

Poniżej znajduje się protokół ze spotkania, które odbyło się w dniu 7 maja 2015r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stegny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla p...

Pismo sanepidu dotyczące farmy wiatrowej Sakówko II ...