W dniu 23.01.2019r. została podpisana umowa z firmą: Usługi Projektowe mgr inż. Danuta Doktor-Rochna z siedzibą w Elblągu, ul. Hetmańska 7/71 na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin wykonania i przekazania projeku upływa 30.04.2019r. Koszt 20 700,00 zł. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 1 000 m.

Opracował Rafał Skalij.