W dniu 23.01.2019r. została podpisana umowa z firmą: Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTM Jarosław Pawłowski z siedzibą w Pasłęku (14-400), ul. Kolonie Zdroje 25 na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin wykonania i przekazania projeku upływa 30.05.2019r. Koszt 25 000,00 zł. Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 1 400 m.

Opracował: Rafał Skalij.


 

W dniu 11.09.2018r. podpisana została umowa z firmą: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14 – 200 Iława , na realizację zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Westerplatte”, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, ul. Kolonie Zdroje 25, 14-400 Pasłęk.

Z ramienia Gminy Pasłęk umowę podpisał Pan Burmistrz Wiesław Śniecikowski. W imieniu firmy Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. Pan Prezes Marek Malinowski.
Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 690 030,00 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 31.01.2020r.
Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym brały udział cztery firmy. Najdroższa na kwotę 779 041,27 zł. najtańsza 690 030,00 zł. Wszystkie firmy zaproponowały wydłużenie okresu rękojmi do 60 miesięcy ale tylko IPIB skróciło czas realizacji o 90 dni. Pierwotnie termin realizacji zamówienia był określony na 30 kwietnia 2020 roku.
Zakres zadania obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości
1 213,00 m. z odgałęzieniami wodociągowymi o łącznej długości 123 m. oraz wyremontowanie istniejącego zestawu do podnoszenia ciśnienia wody.


Opracował: Rafał Skalij