Prowadzone są prace związane z remontem nawierzchni ulicy Dolnej w Pasłęku. Na tej niewielkiej drodze wewnętrznej o długosci ok. 200 m ułożona została nakładka asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego. Łącznie wykonano 700 m2 nawierzchni bitumicznej. Koszt wykonania robót opiewa na kwotę 78.621,60 zł brutto.

Realizatorem prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” z Nowego Dworu Gdańskiego, które znane jest pasłęczanom m.in. z budowy ul. Partyzantów, drogi Pasłęk-Gołąbki, drogi do msc. Rydzówka, drogi do kol. Marianka oraz prac remontowych: ulicy Ogrodowej (wewnątrzosiedlowej), ulicy Strażackiej czy ulicy Bankowej.

Oprac.: P. Klimczak