Remont ciągu pieszego przy ulicy Westerplatte


W dniu 24 lipca 2019 roku odbył się odbiór inwestycji pod nazwą „Remont nawierzchni chodnika drogi powiatowej nr 1181N ul. Westerplatte (odcinek od wjazdu na dworzec PKP do bazy GDDKiA) w Pasłęku. Wśród obecnych byli przedstawiciele z terenu powiatu elbląskiego m.in. Pan Maciej Romanowski – Starosta Elbląski, burmistrz Pasłęka – Wiesław Śniecikowski, a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Józef Zamojcin oraz Tomasz Rozenbajger – radny Rady Powiatu Elbląskiego. Przedmiotem inwestycji był remont ciągu pieszego wzdłuż ul. Westerplatte o długości 1218 metrów i szerokości 1,5 metra oraz wykonanie dwóch zjazdów zlokalizowanych przy chodniku. Całkowity koszt inwestycji wynosił 262 016,72 zł w tym dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Pasłęk w wysokości 50 000 zł. Inwestycja, która od wielu lat była oczekiwana przyczyniła się do poprawienia warunków komunikacyjnych mieszkańców Pasłęka. W przeszłości ruch wzdłuż ulicy Westerplatte był w znacznym stopniu utrudniony. Poprzedni ciąg pieszy wykonany był w dużej mierze z płyt betonowych o różnych rozmiarach, chodnik na całej długości miał nierówną powierzchnie oraz szerokość. Wykonana inwestycja, zrealizowana we współpracy z powiatem elbląskim w znacznym stopniu wpłynie w sposób pozytywny na wizerunek miasta, co więcej w przyszłości planowana jest dalsza współpraca z powiatem w ramach innych inwestycji drogowych.

Sporządził: Jarosław Semkiw